Türk Tüketicisine Dair 9 Çarpıcı Tespit

1. Türk tüketicisi kendisini en fazla “uyum” duygusuyla tanımlıyor. Uyum duygusu, farklı bulunup yargılanmamak için çevresindeki diğer insanlara benzeme çabasına karşılık geliyor. En çok yaşanmak istenen duygu  ise kadınlar için “özgürlük”, erkekler için “güç”.

Kaynak: Mind-Decoder® Araştırması, 2010-2016.16-55 yaş aralığında toplam 24,560 yetişkin ile yürütülen derinlemesine görüşmelerin sonucunda açığa çıkarılmıştır. Bu çalışma, kişilerin “gerçek benlik” ve “ideal benliklerinin” duygusal karşılığını tanımlamasını sağlayan bir projektif teknik yardımıyla yapılmıştır.

2. Türk ev kadınlarının dörtte biri, ne bir eş ne de bir anne olmayı istemiyor. Bu kadınlar için her iki rol de ağır geliyor. Bu kadınlar, her iki rolün de onlara yüklediği sorumlulukları hafifleten ve onlara kolaylık sunan markaları tercih ediyorlar.

Kaynak: Mind-Decoder® Araştırması, 2012-2016. 25-45 yaş aralığında toplam 1,672 ev kadını ile yürütülen derinlemesine görüşmelerin sonucunda açığa çıkarılmıştır.

3. Türk esnafının 1/3’ü sadece satış elemanını sevdiği için bir markayı diğerine tercih ediyor.

Kaynak: Mind-Decoder® Araştırması, 2008-2016. Toplam 790 esnaf ile yürütülen derinlemesine görüşmenin sonucunda açığa çıkarılmıştır.

4. Türkiye’deki Z kuşağı gençler, markalarla daha rasyonel ilişkiler kuruyorlar. Beklenti düzeyleri çok yüksek ama sabırları çok az. Bu kitle, markalardan daha çabuk vazgeçiyorlar ve önceki kuşaklara göre daha az marka sadakati kuruyorlar.

Kaynak: Mind-Decoder® Araştırması, 2014-2016. 14-16 yaş aralığında toplam 208 genç ile yürütülen derinlemesine görüşmelerin sonucunda açığa çıkarılmıştır.

5. Şirketlerin yaklaşık %40’ı satın aldıkları ürünün fiyatını, aldıkları hizmetin kalitesi ile birlikte değerlendiriyorlar. Bu şirketler için “paranın karşılığı kalite” ifadesi mutlaka kendilerine sunulan hizmetin kalitesi ve sürekliliğini de içeriyor.

Kaynak: Mind-Decoder® Araştırması, 2009-2016. Toplam 420 KOBI ve büyük şirket temsilcisi ile yürütülen derinlemesine görüşmelerin sonucunda açığa çıkarılmıştır.

6.  Evli ve çocuklu kadınların yaklaşık %80’i için eşleri dördüncü önem sırasında yer alıyor. Bu kadın grubu için çocukları bir numaralı öncelikte. İkinci sırada kendileri ve üçüncü sırada ise evlenmeden önceki aileleri yer alıyor.

Kaynak: Mind-Decoder® Araştırması, 2012-2016. 25-45 yaş aralığında, evli ve en az bir çocuğu olan toplam 812 kadın ile yürütülen derinlemesine görüşmelerin sonucunda açığa çıkarılmıştır.

7. Y kuşağının son ve Z kuşağının ilk temsilcileri için sanal ve gerçek dünya ayrımı yok. Sanal dünya kavramı olmayan bu gençler için her an online olmak, nefes almak kadar gerekli bir ihtiyaç.

Kaynak: Mind-Decoder® Araştırması, 2014-2016. 16-26 yaş aralığında, toplam 240 genç ile yürütülen derinlemesine görüşmelerin sonucunda açığa çıkarılmıştır.

8.  Türk ev kadınları en çok kanser olmaktan, ikinci olarak ise aldatılmaktan korkuyor.

Kaynak: Mind-Decoder®  Araştırması, 2012-2016. 25-45 yaş aralığında toplam 1,672 ev kadını ile yürütülen derinlemesine görüşmelerin sonucunda açığa çıkarılmıştır.

9. Üniversitede öğrenim gören gençlerin yaklaşık yarısı, hayatta başarılı olmak için çalışmaktan daha fazlasına gerek olduğunu düşünüyor. Bu gençler, şansa ve uğura kendilerine ve ailelerine olduğundan daha fazla inanıyor.

Kaynak: Mind-Decoder® Araştırması, 2014-2016. 18-24 yaş aralığında toplam 98 üniversite öğrencisi ile yürütülen derinlemesine görüşmelerin sonucunda açığa çıkarılmıştır.

 

*Mind-Decoder®, 2003 yılında Argus tarafından geliştirilmiş, insanın örtülü belleğine ve bilinçaltına metaforlar yoluyla ulaşan bir araştırma modelidir. Mind-Decoder® araştırmaları, klasik fokus gruplardan farklı olarak sadece konuşma yoluyla değil, aralarında Hypno-meditation® ve Dynamic Environment® gibi tescillenmiş teknikleri de içeren görsel, işitsel ve kinestetik hafızayı tetikleyen projektif teknikler yardımı ile gerçekleştirilir. Mind-Decoder®, Hypno-Meditation® ve Dynamic Environment® Argus Growth Agency şirketinin tescilli markalarıdır. Detaylı bilgi için: www.argusga.com

2 thoughts to “Türk Tüketicisine Dair 9 Çarpıcı Tespit”

  1. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. BU tür tüketici davranışlarını etkileyen etmenleri aracı alıcılar ve kanal yöneticileri içinde incelenmesi son tüketiciye ulaşma açısından fayda sağlıyacaktır.

Yorumlar kapalı.